“Keby to bolo jednoduché, robil by to každý.”

Profesionálne

a s úsmevom

ČO ROBÍME:

Zaoberáme sa účtovníctvom a ekonomickým poradenstvom pre mikro, malé a stredné firmy. Pomôžeme Vám využiť Vašu príležitosť na trhu.

SMEyo analýza

je analýza Vášho podnikateľského zámeru a finančných ukazovateľov spoločnosti. Obsahuje detailný popis Vašej podnikateľskej činnosti, smerovanie, ako aj argumentáciu a odporúčania pre získanie externých zdrojov. SMEyo analýza Vám dá odpoveď na otázku finančnej kondície Vašej spoločnosti a vedie k zefektívneniu komunikácie pri vyjednávaní s finančnými inštitúciami.

Úverový inžiniering

na základe vypracovanej SMEyo analýzy prevezmeme za Vás oslovenie, komunikáciu a vyjednávanie s finančnými inštitúciami. Poznáme prostredie firemného financovania a pre našich klientov hľadáme tie najlepšie riešenia nezávisle naprieč celým trhom. Ušetríme Vám čas a financie strávené hľadaním a vybavovaním úverov, leasingov, faktoringu, bankových záruk a iných úverových produktov slúžiacich na investície či pokrytie prevádzkových potrieb.

Účtovníctvo a poradenstvo

klientom ponúkame profesionálne vedenie účtovníctva. Samostatne robíme pravidelnú kontrolu a nastavenie účtovníctva v súlade s Vašimi cieľmi do budúcnosti. Na základe priebežných výkazov sledujeme štruktúru aktív/pasív, stav a pohyb pohľadávok/záväzkov. V neposlednom rade sledujeme vývoj tržieb, ich efektivitu s cieľom nájsť správne a optimálne riešenia.

FIREMNÉ PORADENSTVO

Vo svete firemného financovania pre mikro, malé a stredné podniky sme odborníkmi s dohromady 25ročnou praxou. Našou prácou je spoznať Vaše podnikanie. Na základe znalostí finančného trhu vybrať a odporučiť riešenie, ktoré Vám umožní využiť Vašu príležitosť.

PREČO SME INÍ

Staviame na našich skúsenostiach a odbornosti. Trpezlivosťou si budujeme dlhodobé vzťahy s našimi klientmi. Sme zodpovední v prístupe a kreatívni v riešeniach.

1000 a viac úspešných riešení

SMEyo tím

Sme skupina troch pozitívnych ľudí s množstvom skúseností v odbore.

Martin Vajdeľ

Náš hlavný analytik a odborník na finančnú analýzu s vyštudovaným ekonomickým znalectvom.

Michal Švárny

Kreatívny, vyjednávač s dlhoročnými bankovými a riadiacimi skúsenosťami.

Tomáš Gazda

Špecialista na vzťahový manažment, ktorého klienti najviac oceňujú pre jeho konštruktívny a priateľský prístup.

Mobil

+421 910 685 111
+421 948 860 353