Vyberte stranu

Naše služby

SMEyo analýza

je analýza Vášho podnikateľského zámeru a finančných ukazovateľov spoločnosti. Obsahuje detailný popis Vašej podnikateľskej činnosti, smerovanie, ako aj argumentáciu a odporúčania pre získanie externých zdrojov. SMEyo analýza Vám dá odpoveď na otázku finančnej kondície Vašej spoločnosti a vedie k zefektívneniu komunikácie pri vyjednávaní s finančnými inštitúciami.

Je možné požiadať o jej vypracovanie samostatne a získať tak argumenty a výhodu pri vyjednávaní so všetkými finančnými inštitúciami na trhu.

Úverový inžiniering

na základe vypracovanej SMEyo analýzy prevezmeme za Vás oslovenie, komunikáciu a vyjednávanie s finančnými inštitúciami. Poznáme prostredie firemného financovania a pre našich klientov hľadáme tie najlepšie riešenia nezávisle naprieč celým trhom. Ušetríme Vám čas a financie strávené hľadaním a vybavovaním úverov, leasingov, faktoringu, bankových záruk a iných úverových produktov slúžiacich na investície či pokrytie prevádzkových potrieb.

Poplatok zaplatený za vypracovanie SMEyo analýzy sa považuje za preddavok z následnej provízie za úverový inžiniering.

Úverový inžiniering

na základe vypracovanej SMEyo analýzy prevezmeme za Vás oslovenie, komunikáciu a vyjednávanie s finančnými inštitúciami. Poznáme prostredie firemného financovania a pre našich klientov hľadáme tie najlepšie riešenia nezávisle naprieč celým trhom. Ušetríme Vám čas a financie strávené hľadaním a vybavovaním úverov, leasingov, faktoringu, bankových záruk a iných úverových produktov slúžiacich na investície či pokrytie prevádzkových potrieb.

Poplatok zaplatený za vypracovanie SMEyo analýzy sa považuje za preddavok z následnej provízie za úverový inžiniering.

Ekonomické poradenstvo

pre našich spokojných klientov robíme aj pravidelnú kontrolu a nastavenie účtovníctva v súlade s ich cieľmi do budúcnosti. Na základe priebežných výkazov sledujeme štruktúru aktív/pasív, stav a pohyb pohľadávok/záväzkov. V neposlednom rade sledujeme vývoj tržieb, ich efektivitu s cieľom nájsť správne a optimálne riešenia.

Vykonáva sa kvartálne, ročne, poprípade v inej perióde podľa potreby klienta. Cena závisí od veľkosti spoločnosti (konsolidovaných tržieb), prípadne počtu účtovných jednotiek.

E-mail

info@smeyo.sk

 

Mobil

+421 910 685 111
+421 948 860 353